JEDINEČNÉ METODIKY K AKTIVITÁM

 METODIKY

Každá aktivita má svoji vlastní vícekrokovou metodiku, viz obrázek vpravo, která provádí účastníky případové studie jednotlivými fázemi od prvního „objevení“ až po „excelenci“.

V jednotlivých fázích rozvíjíme konkrétní kompetence (podnikání, komunikace apod.) 

Díky opakovatelnosti aktivity získáváme cenná data pro další rozvoj jedniců.

METODIKY

UKÁZKA METODIKY