JEDINEČNÉ METODIKY K AKTIVITÁM

METODIKY

Každá aktivita má svoji vlastní vícekrokovou metodiku, viz. obrázek vpravo, kdy provádíme účastníky případové studie jednotlivými fázemi od prvního „objevení“ až po „excelenci“. V jednotlivých fázích rozvíjíme konkrétní kompetence (podnikání, komunikace atd.) Díky opakovatelnosti aktivity získáváme cenná data pro další rozvoj jedniců.

UKÁZKA METODIKY K AKTIVITĚ – AUTO