JEDINEČNÉ METODIKY K AKTIVITÁM

METODIKY

Každá aktivita má svoji vlastní vícekrokovou metodiku, viz. obrázek vpravo, kdy provádíme účastníky případové studie jednotlivými fázemi od prvního „objevení“ až po „excelenci“. V jednotlivých fázích rozvíjíme konkrétní kompetence (podnikání, komunikace atd.) Díky opakovatelnosti aktivity získáváme cenná data pro další rozvoj jedniců.

UKÁZKA METODIKY K AKTIVITĚ – AUTO

VY UŽ ODCHÁZÍTE?

Zadejte e-mail a my Vám zašleme katalog jedinečných aktivit pro rok 2020 zdarma.