PRO ŠKOLY

ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO PRAXI

„Zpřístupněme to nejlepší z podnikatelského prostředí, světa práce, studentům a žákům ZŠ a SŠ“
 
1. Rozvoj kompetencí pro úspěšné podnikání
2. Rozvoj kompetencí pro technické a průmyslové obory
3. Rozvoj kompetencí pro kvalitní život
4. Rozvoj kompetencí pro zvládání trvalé změny
5. Rozvoj kompetencí pro svět práce v duchu konceptu Industry 4.0 (elektronizace, digitalizace, automatizace)
 .
Žáci a studenti si na jednotlivých aktivitách mohou i opakovaně rozvíjet a zkoušet své dovednosti, vědomosti, postoje a vlastnosti. Mohou se zdokonalovat a sledovat úroveň svých kompetencí, tak aby v blízké budoucnosti byli připraveni na výzvy, projekty, své plány v reálném pracovním životě. Nové, moderní aktivity a jejich metodické postupy jsou doplněny možností on-line sledování a měření kompetencí. Nabízíme tím možnost dlouhodobě systematicky rozvíjet kompetence našich dětí a žáků, budoucích lídrů a aktérů života společnosti.

BALÍČEK PRO ŠKOLY

Akreditováno MŠMT

BALÍČEK ROZVOJOVÝCH HER PRO ŠKOLU

8 rozvojových her, 20 hodin programu

Lektorský kufr, Navigátor, Most, Project, Pásmo, Váha, Věž, Zpětnovazební pomůcky

FOTOGALERIE

Project
Kugel

PŘIHLÁSIT SE DO e-360°