SMART MARBLE

29.570,00 bez DPH

Výměna informací a spolupráce v problémových situacích představuje pro každý tým skutečnou výzvu. Při vytváření SmartMarble účastníci okamžitě pocítí klíčovou roli, kterou hraje efektivní komunikace, pokud jde o dosažení společných cílů nezávisle na sobě.

 

Popis aktivity:

Účastníci dostanou za úkol sestavit SmartMarble ve 2 samostatných týmech pomocí poskytnutých materiálů. Nakonec by měl být design dráhy i doba průchodu koulí pro oba týmy stejné.Komunikaci mezi týmy zprostředkovávají 2 velvyslanci (každý za jeden tým). Informace si týmy mohou předávat pouze ústně. Pokud jsou k dispozici další technické pomůcky pro komunikaci, mohou být použity např. vysílačky nebo e-mail.

 

Katalogové číslo: 1-22-1 Kategorie:

Popis

Parametry:

Počet účastníků (min/opt/max): 6/14/20

Časový rámec (vyjma debriefingu): 60-90 minut

Požadovaný prostor: dvě oddělené plochy 6×6 m