ZPĚTNOVAZEBNÍ POMŮCKY 1

1.255,00 bez DPH

 

Chvíle, které následují po skončení projektu, jsou důležitou příležitostí pro účastníky i lektory. Během nich jsou reflektovány pocity a akce samotná. Vyhodnocení může váš tým posunout, ale jen pokud je správně vedené. Zpětnovazební pomůcky společnosti Project Education vám budou podporou ve strukturování této fáze.

Jak přivést seminář k perfektnímu konci

Finální debriefng může být veden mnoha způsoby. Pro jeho zpestření doporučujeme využít našich Zpětnovazebních pomůcek. Utvořte kruh a přehazujte vámi vybrané pomůcky v náhodném pořadí. Jednotliví účastníci se poté vyjadřují v souladu s významy, které pomůckám udělíte. Tímto způsobem má každý, kdo pomůcku zachytí, možnost se vyjádřit. Tento postup navíc vede k pestřejší a hlubší reflexi.

Možné významy Zpětnovazebních pomůcek 1:

Používejte pomůcky pružně a podle svých potřeb! Při každém použití jim můžete udělit nový význam – záleží na situaci vašeho týmu. Zde je pár návrhů:

Ruka: “Byl jsem podporován…/ Co mi pomohlo, bylo…”

Klíč: “Klíčovou situací pro mě bylo…”

Srdce: “Zažil jsem/cítil…”

Mozek: “Naučil jsem se / pochopil o skupině / o sobě, že….”

Noha: “Můj další konkrétní krok bude…”

Fotoaparát: “Nejdůležitějším momentem bylo…”

Ruka s palcem nahoru: “Chtěl bych udělit pozitivní zpětnou vazbu ….”

Katalogové číslo: 1-18 Kategorie:

Popis

Obsah balení: 7 měkkých plastových pomůcek v obalu, manuál.