DENALI

OUTDOOROVÝ PROGRAM

Aktivita Denali je vhodným nástrojem pro rozvoj měkkých kompetencí a dovedností u jednotlivců či celých skupin. Konstrukce dvou dřevěných částí mostu motivuje tým ke vzájemné spolupráci, bez níž není možné dokončit společný projekt – postavení mostu – překonání společných překážek. U aktivity Denali spojenou s lektorským vedením, lze diagnostikovat a rozvíjet kompetence k plánování, řešení problému či kompetence ke spolupráci.

Obsah setu: fyzický materiál, 3letá licence na užívání případové studie Denali, metodické školení, popis aplikace kompetenčních tréninků na případové studii, fotonávod.

Rozvojové cíle:
• Uvědomění si důležitosti celku
• Spolupráce všech členů týmu
• Přijímání specifických rolí společně s odpovědností
• Efektivní předávání informací

Úkol pro firmy:
Skupinovým úkolem je postavit přes vodní tok dvě části mostu tak, aby se oba břehy (a tím i týmy) propojily. Individuálním úkolem jednotlivých týmů je maximální finanční zisk.

Rozvíjené kompetence:
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k aktivnímu přístupu
• Kompetence k efektivní komunikaci
• Kompetence ke spolupráci
• Kompetence k podnikavosti

MÁM ZÁJEM O:

 

ZAKOUPENÍPRONÁJEMDOTAZ