ENERGY DRIVE

OUTDOOROVÝ PROGRAM

MÁM ZÁJEM O:

 

ZAKOUPENÍPRONÁJEMDOTAZ

Aktivita Energy drive je zaměřena na budování a provozování tzv. energetické sítě v konkurenčním prostředí. Pro to, aby byla firma úspěšná při provozování této energetické sítě, musí zajistit příkladnou komunikaci a spolupráci mezi jejími jednotlivými úrovněmi řízení. Tato aktivita u týmu posiluje vzájemnou kooperaci či komunikaci napříč úrovněmi řízení. Energy drive se skládá ze soustavy hadic a přípojek, které dohromady tvoří onu energetickou síť.

Obsah setu: fyzický materiál, 3 letá licence na užívání případové studie Project + školení metodického postupu, popis aplikace kompetenčních tréninků na případové studii, fotonávod.

Rozvojové cíle

  • Rozvoj koordinace a řízení projektu
  • Rozvoj týmové spolupráce
  • Zefektivnění komunikace a sdílení informací
  • Rozvoj strategického uvažování
  • Uvědomění si důležitosti celku

Úkol pro firmy

Vybudovat a provozovat energetické sítě na Marsu a dosáhnout maximálního finančního zisku každé společnosti. Toho je možné dosáhnout vhodnou obchodní strategií na Marsu.

Rozvíjené kompetence

  • Kompetence k efektivní komunikaci
  • Kompetence ke kooperaci
  • Kompetence k plánování a organizaci práce
  • Kompetence k uspokojování klientských potřeb