ROZVOJ PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

 

Pro skupiny od 16 – 40 osob

 

JEDINEČNÉ SPOJENÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ PROJECT + DENALI

Délka aktivity

Počet osob od

Fyzická náročnost

%

Ověřeno klienty

PŘÍBĚH / MOTIVACE

 

Celá akce začíná motivačním zadáním projektu, kdy si hlavní zadavatel světoznámé společnosti XY objednal stavbu velkolepého mostu, který má být realizován v nedaleké blízkosti. Je nám velkou ctí zde uvítat ředitele a zároveň majitele společnosti, který se přišel osobně podívat na celou výstavbu. Nadchází motivační řeč o výjimečnosti projektu atd. Následně skupinu rozdělujeme na dva týmy a vysvětlujeme pravidla, že mají za určitý časový úsek vydělat peníze na jednotlivé části mostu a zároveň tak do stanoveného limitu postavit dvě části mostu tak, aby se ve finále spojili v jeden celek. Zvolení projektový manažeři dostávají projektovou dokumentaci a potřebné instrukce. Celou realizaci zahajuje slavnostní poklepání základního kamene ředitelem společnosti za přítomnosti fotografů a novinářů. Projekt končí úspěšným přestřižením pásky a slavnostním přechodem přes funkční most.

DÉLKA PROGRAMU 4-6 hodin

 

 •  Úvodní motivace
 • Pravidla a dotazy
 • Poklep základního kamene včetně proslovu
 • Vydělávání peněz
 • Získávání certifikací a nákup materiálu na stavbu
 • Konstrukční práce
 • Umístění mostu
 • Slavnostní přestřihnutí pásky
 • Vyhodnocení akce, zpětná vazba

 „Tento program naprosto simuluje reálnou situaci reálné zakázky. S využitím skutečných materiálů, z kterých se staví most doplněné o neuvěřitelně účinnou aktivitu PROJECT získáváme cenné informace  o skutečném rozvoji jednotlivců i skupiny“

Mgr. Adéla Dvořáčková

lektorka

ROZVÍJENÉ KOMPETENCE

 

 • komunikace
 • akční přístup
 • vedení lidí
 • projektový mangement

PRŮBĚH AKCE

VIDEO

POPTEJTE NEZÁVAZNĚ PROGRAM