ŠABLONY PRO ZŠ, SVČ – OP VVV

ZJEDNODUŠENÉ ŠABLONY 2 pro ZŠ, SVČ – OP VVV

Cílem výzvy je podpořit základní školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

VAŠÍ ŠKOLE ČI SVČ NEVZNIKNOU ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ VÝDAJE100% NÁKLADŮ JE HRAZENO Z GRANTOVÝCH PROSTŘEDKŮ!

 • Příjem žádostí                                           02/2018 – 06/2019
 • Nejzazší datum ukončení projektu    31. 8. 2021
 • Minimální výše rozpočtu                       100.000 Kč
 • Délka trvání projektu                             24 měsíců
 • Výše dotace                                               100%

Podporované aktivity

Balík projektová výuka:

Balík osobnostně sociální rozvoj:

Balík polytechnická výuka:

Další aktivity a školení, které můžete ke každému balíku přidat:

 • Nabídka aktivit zde. 
 • Nabídka školení zde.

Pokud jste si z uvedených balíků nevybrali, můžete si z našich aktivit a školení poskládat vlastní!

ZÍSKEJTE 100% DOTACI NA AKTIVITY NEBO SEMINÁŘE DVPP

Aktivity na rozvoj projektové výuky, osobnostně sociální rozvoj, polytechnickou výuku včetně akreditovaného semináře DVPP, můžete získat díky 100% grantové podpoře z OP VVV.

Navíc k těmto výše uvedeným aktivitám dokážeme přidat další podporované aktivity!

 • Personální posílení (školní asistent, školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog).
 • Aktivit rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
 • Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe.
 • Spolupráce s rodiči dětí a žáků.
 • Kariérové poradenství atp.

Oprávnění žadatelé

 • Základní školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby.

Cílová skupina

 • Žáci základních škol, účastníci zájmového vzdělávání, pedagogičtí pracovníci.

 

100% ÚSPĚŠNOST V ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ

Ve vzájemné spolupráci s Vámi a kolegy z Centra Grantové Podpory, jsme schopni zajistit kompletní servis pro výběr vhodných ŠABLON, podání projektové žádosti i administraci celého projektu!

Nezávazná poptávka

1 + 2 =